Monthly Archive: June 2017

Xây dựng Bắc Ninh 0

Xây dựng nhà xưởng gia công sắt thép

Xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương cho công ty gia công sắt thép xây dựng. Xây dựng nhà xưởng ở Bình Dương cho công ty gia công sắt thép xây dựng Bình Dương là một dự án được hoàn thành trong vòng 7 tháng với quy mô 3 xưởng với tổng diện tích gần 12.000m2....